Home » Praktijk » Spreekuur » Spreekuur praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Spreekuur praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Op dit spreekuur kunt u terecht voor gesprekken om uw geestelijke gezondheid te onderzoeken, te ondersteunen en te bevorderen.

Via de huisarts wordt u verwezen. Een bezoek aan de POH-GGZ is de eerste poort naar geestelijke hulpverlening. De ondersteuning valt onder de huisartsenzorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De huisarts blijft eindverantwoordelijk. Het betreft een lichte vorm van behandeling of hulp bij verwijzing naar andere hulpverlening (basis of specialistische GGZ).

Het eerste gesprek (drie kwartier) heeft tot doel om tot een levensprofiel te komen met daaruit voortvloeiende aandachtspunten voor verdere begeleiding en behandeling. Vervolggesprekken duren een half uur. De huisarts wordt ingelicht over de inhoud hiervan.

De huisarts vraagt u vooraf de 4-DKL vragenlijst in te vullen en ingevuld mee te nemen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg.
Deze vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het is een hulpmiddel om veelvoorkomende psychosociale klachten in kaart te brengen.

Erkenning en acceptatie van de klachten is hierbij essentieel.

Tegenwoordig kan er ondersteunend gebruik gemaakt worden van e-health: psychische zorg online.