Home » Praktijk » Spreekuur » Spreekuur huisarts

Spreekuur huisarts

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de huisarts, kunt u de doktersassistente bellen tussen 08:00 - 10:00.  

De spreekuurtijden zijn:
08:00 - 11:00
14:00 - 16:00

De doktersassistenten zijn opgeleid en geïnstrueerd, om aan de telefoon vragen over uw hulpvraag te stellen, om de aard en de spoedeisendheid -of wel ernst van de situatie / klacht- in te kunnen schatten. Zij hebben hetzelfde beroepsgeheim als de huisarts.

Voor levens- of gezondheidsbedreigende zaken reserveren we per dag spoedplekken. Hierdoor kan het zijn dat u voor planbare zaken niet meer dezelfde dag terecht kunt.

Na beoordeling tijdens het spreekuur kan de huisarts in overleg met u een afspraak maken voor een kleine verrichting. Ook kan het nodig zijn om een vervolgafspraak te maken voor uitdieping van uw hulpvraag.

Uw afspraak op het spreekuur duurt 10 minuten. In deze tijd kan meestal maar één klacht of vraag worden behandeld.

Wilt u meerdere dingen bespreken?

U kunt aan de assistent vragen of een dubbele afspraak kan worden gepland. Als dat niet kan, kunt u de huisarts vragen of daar na uw eerste vraag tijd voor is. Het kan dat de huisarts u vraagt om daarvoor een nieuwe afspraak te maken.