Home » Praktijk » Spreekuur » Spreekuur huisarts

Spreekuur huisarts

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de huisarts, kunt u de doktersassistente bellen tussen 08:00 - 10:00.  

De spreekuurtijden zijn:
08:00 - 11:00
14:00 - 16:00

Er wordt 10 minuten voor u gereserveerd om 1 enkele hulpvraag te bespreken.

Het kan nodig zijn een vervolgafspraak te maken voor uitdieping van de hulpvraag.

Na beoordeling tijdens het spreekuur kan de huisarts in overleg met u een afspraak maken voor een kleine verrichting.

De doktersassistenten zijn opgeleid en geïnstrueerd, om aan de telefoon vragen over uw hulpvraag te stellen, om de aard en de spoedeisendheid -of wel ernst van de situatie / klacht- in te kunnen schatten. Zij hebben hetzelfde beroepsgeheim als de huisarts.

Voor levens- of gezondheidsbedreigende zaken reserveren we per dag spoedplekken. Hierdoor kan het zijn dat u voor planbare zaken niet meer dezelfde dag terecht kunt.