Home » Praktijk » Actuele zaken

Actuele zaken

UW ZORG ONLINE

Het receptenformulier is in 2021 verwijderd. Hiervoor in de plaats kunt u via Uw Zorg online recepten bestellen. Dit kan vanaf 16 jaar en ouder.
Na aanmelden proberen we binnen een maand uw dossier online gereed te hebben.

WEGBLIJFTARIEF

Sinds 1 januari 2020 hanteren we een wegblijftarief bij het niet tijdig afzeggen van uw consult.

PERSBERICHT CENTRALE HUISARTSENPOST

Op 1 januari 2020 is de Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord met de Huisartsenpost Delft gefuseerd en gaan zij verder onder de naam Huisartsenposten Schievliet.
Voor u als patiënt verandert er niets. Zij blijven voor u beschikbaar op de locatie in Schiedam. Vanaf 2 januari is de nieuwe website actief: www.HAPSchievliet.nl.
Hier vindt u de contactgegevens van de Huisartsenpost Schievliet en informatie over wanneer en waarvoor u de huisartsenpost kunt bellen.

TEAM / OPLEIDING

In september 2020 is mw. S. Zabit bij ons begonnen aan het eerste jaar van haar opleiding tot huisarts (Erasmus MC te Rotterdam). Zij zal een heel jaar bij ons werkzaam zijn.

Met het nieuwe jaar is mw. N. Bouzariouh, praktijkondersteuner somatiek bij ons komen werken.

Mw. R. Kühne, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, werkt sinds april dit jaar bij ons.

In mei 2021 is dhr. A. Dihal afgestudeerd als huisarts, hij heeft bij ons zijn derde jaar van de huisartsenopleiding gedaan.

Dhr. A. Dihal, werkt nu per april als collega van ons samen met mw. S. Nourzad voor de voormalige praktijk van dr. de Smalen.

Mw. J. Canadas Sanchez, doktersassistente voorheen van dr. de Smalen is hiermee ook ons team komen versterken.

In juni 2021 is dhr. T. Feng begonnen aan zijn derde jaar van de huisartsopleiding bij ons. Hij zal 1 jaar werkzaam zijn bij ons.