Home » Praktijk » Actuele zaken

Actuele zaken

WEGBLIJFTARIEF

Sinds 1 januari 2020 hanteren we een wegblijftarief bij het niet tijdig afzeggen van uw consult.

PERSBERICHT CENTRALE HUISARTSENPOST

Op 1 januari 2020 is de Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord met de Huisartsenpost Delft gefuseerd en gaan zij verder onder de naam Huisartsenposten Schievliet.
Voor u als patiënt verandert er niets. Zij blijven voor u beschikbaar op de locatie in Schiedam. Vanaf 2 januari is de nieuwe website actief: www.HAPSchievliet.nl.
Hier vindt u de contactgegevens van de Huisartsenpost Schievliet en informatie over wanneer en waarvoor u de huisartsenpost kunt bellen.

TEAM

In september 2020 is mw. S. Zabit bij ons begonnen aan het eerste jaar van haar opleiding tot huisarts (Erasmus MC te Rotterdam). Zij zal een heel jaar bij ons werkzaam zijn.