Home » Praktijk » Huisbezoek

Huisbezoek

Huisbezoek

Tussen 8:00 - 10:00 kunt u een huisbezoek aanvragen bij de doktersassistente. Zij zal, eventueel in overleg met de huisarts, beoordelen of dit verzoek gehonoreerd wordt.

Wanneer het mogelijk is, vragen we u naar de praktijk te komen, aangezien de mogelijkheden om u te onderzoeken en te behandelen in de praktijk groter zijn dan thuis.

Alleen wanneer mensen te ziek of te zwak zijn om naar de praktijk te komen, zullen we een huisbezoek afleggen.

Geen eigen vervoer is voor ons geen reden om een visite af te leggen.

In het kader van ouderenzorg en meervoudig medicijngebruik kunnen huisbezoeken afgelegd worden door onze praktijkverpleegkundige. Dit zijn geplande huisbezoeken op afspraak.

Er bestaan natuurlijk ook spoedvisites. Dit zijn huisbezoeken die bepaald worden door de ernst van de situatie.